Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany II)

Fa ho hafa noho izany (Jereo ny tapany I) kosa ny zava-niseho raha tahaka izao no nitondrany ny teniny.

« Misaotra anareo, lehiretsy, namaly ny antso nataonay. Isika izao mantsy no fody niara-nitsindroka sy akanga niara-nanjohy, ka tonga amin’ilay hoe : tsindranolahy an-keniheny, ka ny tama-miray ihany no miaraka. »
Manana tsirin-kevitra sy vinavina ho enti-mampandroso ity faritra misy antsika ity izahay, satria tsy azo jerem-potsiny ny tany nahabe ary tsy azo atao tazan-davitra ny fanasoavan-tanindrazana. Izao izy izao no fahavoazany, izao izy izao no fahantrany , ka dia hanao tahaka an’Ikaladala eo ambody tenona ve isika, ka sady tsy hanohy ny tapaka no tsy hanentina ny madilana ? Ny adidy koa tsy an’olon-dratsy, ka dia nentinay eto izany hatao loa-bary an-dasy, satria ny hevitry ny maro no mahataka-davitra. Ilàna firaisan-kina izy io ka iantsoana antsika rehetra, satria izay tsy mahay sobika, mahay fatam-bary. Ireny nozaraina tamintsika ireny ny drafitra sy vinavina hotanterahina, ka aoka tsy hifampisorona na hijery arina an-tava. Tsy hoe « tian-kano, tsy tian-kano » koa izy io, fa mahazo milaza ny heviny avy izay manan-kolazaina, fa tsy tongobolo tsy akory isika ka hotampenam-bava. Tsy mety koa, anefa, ny manilika ny adidy amin’olom-bitsy, nefa samy hioty ny vokatra ihany avy eo. Ireny ilay antsoin’ny razana hoe : « sady tsy hitery omby no tsy hihazon-janakomby fa mitady hisodika ny herotra fotsiny », na hanao tahaka ny « angady ka ny zarany mihoso-menaka sady mijoro, nefa ny lelany mihoso-potaka miady amin-tany. »
Manana antsika rehetra izao ho reharehany ity tany nahalatsahan’ny tavonintsika ity, ka dia hangetaheta ambony lakana ve, sa ho noana eo am-pototry ny sompitra ?
Koa saino lalina, saino marivo, fa isika izao no velona fanovan’ny maty, ary zanaka mpandova ny anaran-dray, ka tsy avelantsika ity tany ity raha tsy manana izay voninahiny, ary asandratra koa ny vahoakany hahita ny anjara-masoandrony. Sa tsy izay no izy, leiretsy ?

« Izay », hoy ny firedon’ireto sakaizany.

9

Raha tahaka an’iny, hoy izahay teo, no nitondran’ilay zatovo ny teniny, dia azo inoana fa voaentana tokoa ny mpihaino, satria Teny Malagasy midona any am-pon’ny mpihaino no nenti-nanambara azy. Ny fo mantsy no mahery tosika noho ny saina amintsika malagasy ka manome toetra ilay olona taorin’izay teny nolazaina taminy. Itompoanay teny fantatra izany. Fa ataovy amin’ny teny vahiny ange ny fampiononana mana-manjo, nefa samy malagasy no mifanatrika eo ! Hahita fiononana ve ireo tra-pahoriana ? Atao vy amin’ny teny vahiny hoe ny kabarim-pifidianana, dia mba saino kely izay isam-bato mety ho azonao amin’izany. Fa tsy maintsy ny Teny Malagasy ihany no afaka manentana ny fon’ny vahoaka raha hitory fampandrosoana marina ianao. Midona sy manentana ny fo avy hatrany mantsy ny Teny Malagasy, ka manamboatra ny toe-po.

Diniho kely ireto, azafady, dia hazava aminao ny fahamarinan’izany : « Nafana fo ny fokonolona, ka tafatsangana haingana ny sekoly. » Izany no fiteny, fa tsy hoe : « nafana saina » ny fokonolona… » « Niteraka risipo tao amin’ny vahoaka ny kabarin’ilay olomboafidy », fa tsy hoe : « niteraka risitsaina. » « Namoifo ny vahoaka fa fitaka avokoa ny toky nomena … », fa tsy misy amintsika malagasy izany hoe « namoisaina ny vahoaka. » « Nahafapo azy ny zavatra reny tany am-pivoriana… » fa tsy hoe « nahafa-tsaina azy ny zavatra reny. » « Vao reny ilay vaovao dia nentim-po izy ka lasa … » fa tsy misy amintsika izany hoe « nentin-tsaina. » « Dia mba samy nahazo fahafahampo ny mpihaino rehetra, » fa tsy misy ny hoe « nahazo fahafahan-tsaina ny mpihaino. » « Nanala ny fony izy raha vao nandre ilay hafatra nalefa taminy. Fa tsy fiteny ny hoe « nanala ny sainy » izy.

Mbola azontsika tohizana ireny sy ny tahaka ireny, fa be dia be. Mazava amintsika àry izao fa ny fo no tanamilina ao anatin’ny olona, ka manentana ary manome azy toetra entiny miatrika toe-javatra iray. Ny enti-manentana ny fo kosa anefa, dia ny Teny ihany.

Koa raha te hanentana ny fon’ny vahoaka amin’ny Fampandrosoana isika dia ny Teny Malagasy ihany no afaka manao izany. Dia teny malagasy madio, tsy safiotra na vandambadana. Teny malagasy feno OHATROHATRA amana OHABOLANA sy HAINTENY, fa ireny no mamoha varavarana ny fo.

2 commentaires sur “Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany II)

Ajouter un commentaire

  1. Ary dia hozaraiko mihitsy izy ity fa maro ireo malagasy tompon’andraikitra (isika rehetra) mila mitsakotsako dia miezaka miaina ny teny malagasy amin’ny andavanandro.

    J'aime

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :