Ny fahitanao ny hoavin’ny teny malagasy manoloana ny fanatontoloana sy ny haitao vaovao

Raha mamerina mamaky ny lohahevitra dia voalaza ao ireto teny manaraka ireto :

  • FAHITANA
  • HOAVY
  • TENY MALAGASY
  • FANATONTOLOANA
  • HAITAO VAOVAO

HIAINGA amin’ireo voalaza ireo ny Lahatsoratra entiko hifaninana. HO VALIAKO NY FANONTANIANA HOE : NY FAHITAKO NY HOAVIN’NY TENY MALAGASY MANOLOANA NY FANATONTOLOANA SY NY HAITAO VAOVAO.
MISY NY FANANTENANA raha toa ka….Hita ny Fototry ny olana – Hita ny Vahaolana – Miara-mientana mametraka ny anjara birikin’ny TENY MALAGASY ao anaty Aterineto ny sehatra voakasik’izany.

Inona ny fototry ny olana? (satria dia misy ny olana)

Nandova ratsy ny taranaka, Lova ratsy satria zatra notolorana sy voalemy saina tamin’ny rafitra baiko,nozarina ihany koa tsy hikaroka sy hanitatra ny ambaindain’ny teo ampelatanany. Tsy afaka nankamamy ny tena kolontsainy satria safotry ny rivotry ny Fanjanahantsaina (Fanjanahatany) – Nisy ny rivotry ny Fandravana ny fototra maha-Malagasy azy (Fomba – Izay maha izy azy mihitsy) – AVERENO amin’ny laoniny ny foto-panabeazana handrisika ny Taranaka mandimby hankafy ny Maha-Malagasy azy.

Teo ihany koa ny rafi-pitondrana sy ny politika nifandimby nentina nanatontosana ny fandaharam-pianarana sy ny rehetra manodidina ny fivelarana (Ho lazaina hoe LESOKA ve izy ireny ? ENY anisan’ny FOTOTRY NY OLANA. Nihazakazaka nandrava sy nandrodana – Sasatry ny nanarina sy nanamboatra…Dia nifandimby nifampitifitra teo.
APETRAO NY FITOHIZANA FANDIMBIASAN’ASA na Programa TSY MIOVA –
Tsy fehezin’ny Famatsiambola avy any ivelany (azafady).

ministeran'ny fanabeazam-pirenena
Sary fanehoana

Ny hoavy

NY HOAVY anefa tsy notazanina sy nosainina…NY HOAVY izay efa hiainantsika amin’izao fotoana izao. Fa tsy ny afaka 10 na 50 eny 100 taona aza ! Raha miresaka ny HOAVY izany dia VINA MARO no tonga ao an-tsaina sy eritreritra. INDRISY Mbola manjavozavo NY HOAVY.
Fa averiko ihany MISY NY AZO ANTENAINA raha samy TONGA SAINA MANDRAY ANDRAIKITRA TANDRIFY azy ny tsirairay.

Teny malagasy

25 tapitrisa isika raha ny tomban’ny Sampandraharaha miadidy ny antontan’isa eto Madagasikara. Miteny malagasy avokoa ireo 25 tapitrisa ireo. Na avaratra na atsimo, antsinanana mankany Andrefana. FANOITRA LEHIBE hoantsika ny fananana ny Teny malagasy na dia misy aza ny Fahasamihafana amin’ny Fiteny isam-paritra dia nisafidy ny hampiasa ny MALAGASY OFISIALY amin’ny fifandraisana na am-bava na an-tsoratra isika. TOMBONY LEHIBE tsara ho tsindrina izany amiko.

TOHANANA sy AMPIANA ireny Fikambanana misahana ny fampandrosoana mahaolona (Fampianarana mamaky teny sy manoratra – Fikambanan ara-kolontsaina mivoy ny maha-malagasy TSY SADASADA ireny manomboka any amin’ny Fokontany – Kaominina – Distrika – Faritra ireny). ASIANA SIVANA ihany koa amin’ireo Fikambanana Antokom-pivavahana tsy fantatra mazava (tsy hanonona sanatria sao hahitan-doza).

Teny gasy 2.0 – ny teny malagasy any amin’ny aterineto

Fanatontoloana

Mazava na dia misy hevitra fonosiny aza ny atao hoe Fanatontoloana….IZAY MATANJAKA SY AFAKA MAMPANJAKA ny zavamisy ao aminy mahenika izao tontolo izao. Voafehiny ny Taniny…ny Olony…ny Kolontsainy sy ny Politikany ary azony aparitaka sy ahitana vokany (na ho azy na ho an’ny firenena izay voarainy ity farany izay manaiky amin’ny alalan’ny fifanarahana isan-karazany…)
HAITAO VAOVAO.

Hatreto voafehin’ny Vahiny ny haitao…na dikanteny na famoronana dia niainga avy any Dilambato avokoa…Tsy ambaka izany ny Malagasy satria dia sahiko ny milaza fa maro ireo atidoha malagasy no miasa sy misitraka ny (ara-pitadiavana sy asa fivelomana) any ivelany any. Efa misy ny Sehatra ifaninanan’ny Malagasy tazana sy misy akony na dia tsy mbola mipaka amin’ny sehatra mivelatra aza! TSY MISY NY SAKANA hisian’ny FIVONDRONANA MAMORONA HO ANTSIKA MALAGASY ? ASA SY FINIAVANA daholo ny zavatra rehetra.

Fehiny

Mankasitraka ny Blaogin’iVoniary nanao ny Hetsika TENY GASY 2.0, nahafahana namosaka hevitra toy izao.

Hiniako apetraka ety am-pamaranana ity HEVIDEHIBE ity – Tsinontsinona ny zavatra rehetra eto raha tsy ny FIJERENA AKAKIKY SY FANAVAOZANA ny sehatry NY LALANA mifehy sy eken’ny rehetra hitantanana – hiarovana – NY TENY MALAGASY – NY FAMPIANARANA sy ny RAFITRA – NY FIKAMBANANA isan-karazany – NY FAMPORISIHINA NY FAMORONANA ASA sy ny FIAROVANA NY FAMORONANA HAITAO – HAISAINA – HAIRAHA. Atsipy ny teny ho an’ireo Solombavambahoaka sy Loholona voafidy vao tsy ela.

Tsy ambaka ny firenena 150 mahery misy eran-tany isika. Manana ny anjara masoandro nomen’io ZANAHARY Mpamorona io ! Tsy ho lakolosy fanairana fotsiny anie ny TENY GASY 2.0. fa ho fantsona hampiampita mihitsy amin’ny sehatra isan’ambaratongany.
Raha anisan’ny voafidy ny lahatsoratra nataoko dia vonona aho ny hiara-misavavy(tsiky…) hanao izay hahatontosa ny FEHIKEVITRA REHETRA HIVOAKA amin’ity andiany ity.

Eny fa na tsy ho anisany aza dia mampanantena fa ho avy indray amin’ny andiany TENY GASY 3.0.

Magie Gam

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site ou un blog sur WordPress.com

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :