Miarahaba Tompoko!

Faly mandray anao ry mpitsidika ny Blaogin’i Voniary. Ny ombalahy, hono, raha hitrena miala saron-tandroka, ny akoholahy raha haneno miala kopakopaka, ny reniakoho raha hanatody miala faditra ahitra, izaho kosa hanoratra ka manao azafady. Miala tsiny aho satria eo ireo Ray aman-dReny fotsivolo amin’ny tany izay ela nihetezana ka lava volo. Eo koa ireo zoky be toa ray  izay tsy hialohava mandeha tsy hisalovanan-teny. Mbola eo koa ireo mitovy saranga amin’ny tena, ombalahy be tandroka tsy mifidy tany hiadiana, angady tsara ofana tsy mifidy tany hotrandrahina. Eo koa ireo zandry zanaka izay solofodimbin’ny ala, taniketsan’ny firenena izay hitondra avo ny firenena rahatr’izay. Raha afaka àry ny tsiny fanala ny vava, fongotra ny fondro fanala ny molotra ary dia mahitsy ny lalan-kaleha.

Ataoko toy ny hady vomangan’Ikirijavola izy ity ka ny voamasony avy hatrany no potsirina. Natao ity tranonkala ity mba hanairana ny hambom-pon’ny tsirairay mba hijoroany amin’ny maha-izy azy ary handraisany an-tànana ny fiainany. Tanjona lehibe ho ahy koa ny hanentana ny olona hitia ny teny malagasy sy ny maha-malagasy amin’ny lafiny rehetra. Koa manasa anao àry hitsidika ireo takelaka izay ahitanao: